Tietosuojaseloste

Lankatukun tietosuojaseloste 9.11.2020

Rekisterinpitäjä:
P. Konua & Co. Oy

Kankaantie 13
16300 Orimattila
Puhelin: 050 549 9990

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
alli@konua.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välisemme sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet, kuten kuittien säilyttäminen sähköisessä tositearkistossa. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle eli verkkokaupasta tilaamiselle.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.